top of page

Breeding Schedule

All PLANNED breedings are subject to change until CONFIRMED

Y= That specific trait is POSSIBLE     N=That specific trait is NOT POSSIBLE

Lamont

bred to: CH Rosebay Ridge CM Honovi

Confirmed

due: 5/5/23

blue eyes: N     polled: N      moonspots: N     silver: N     wattles: N

Voodoo

confirmed

due: 3/19/23

blue eyes: Y     polled: Y      moonspots: N     silver: N     wattles: N

Merci

kidded

triplet bucklings

blue eyes: Y     polled: Y      moonspots: Y     silver: N     wattles: N

Credit

bred to: Almar Acres Danika *B

kidded

2 bucks, 1 doe

blue eyes: N     polled: N      moonspots: N     silver: N     wattles: N

Loretta

kidded

twin does

blue eyes: Y     polled: N      moonspots: N     silver: N     wattles: N

kidded

buck/doe twins

blue eyes: Y     polled: N      moonspots: N     silver: N     wattles: N

Neiah

kidded

twin bucks

blue eyes: Y     polled: N      moonspots: Y     silver: N     wattles: Y

Nyssa

kidded

single buckling

blue eyes: Y     polled: N      moonspots: N     silver: N     wattles: N

Nyx

kidded

single buckling

blue eyes: Y     polled: N      moonspots: Y    silver: N     wattles: N

Nandi
Molly

kidded

twin bucks

blue eyes: N     polled: N      moonspots: N     silver: N     wattles: N

Tapioca

kidded

twin bucks

blue eyes: N     polled: N      moonspots: Y     silver: N     wattles: N

kidded

twin bucks

blue eyes: N     polled: N      moonspots: N     silver: Y     wattles: N

Nazli
Queen

Planned

due: Fall 2023

blue eyes: N     polled: Y      moonspots: N     silver: N     wattles: N

Jade

Planned

due: Fall 2023

blue eyes: Y     polled: N      moonspots: Y     silver: N     wattles: N

bottom of page